Efektivní způsob zpracování krmných surovin

Krmná hodnota zpracovaného materiálu z válcových šrotovníků, drtičů a mačkačů ROmiLL zvyšuje stravitelnost a produkční účinnost krmiv. Stroje se používají ke zpracování většiny krmných surovin – zvláště obilovin, luštěnin, olejnin apod. Lze je využít pro zpracování potravinářské i nepotravinářské produkce. 

Robustní provedení

Vysoká tvrdost pracovních válců

Jednoduché a rychlé nastavení hrubosti krmiva

Unikátní systém ochrany proti poškození

S série - Válcové šrotovníky

Při válcovém šrotování dochází ke zpracování zrna střihem při průchodu mlecí spárou mezi dvěma rýhovanými válci, které se otáčí rozdílnou rychlostí. Šroty z válcových šrotovníků se vyznačují stejnorodou strukturou s minimem prachového podílu. Po konzultaci s námi je možné volit z několika druhů drážkování a zároveň ze dvou povrchových úprav pracovních válců. 

 • Úspora elektrické energie až 70 % při hrubém šrotování, 30–50 % při jemném šrotování.
 • Krmivo je velmi vhodné pro monogastrická zvířata.
 • Při výrobě krmiva pro brojlery lze za použití válcového šrotovníku zcela vypustit proces granulování.
   

M série - Válcové mačkače

Válcové mačkače upravují zrno působením tlaku mezi dvěma válci, které se otáčí stejnou obvodovou rychlostí. Záměrem při zpracování krmiva mačkáním je přetvořit obilku v soudržnou vločku. Její celistvost je přitom významně ovlivněna vlhkostí zpracovávané suroviny.  Po konzultaci s námi je možné volit ze dvou povrchových úprav pracovních válců. Mačkané krmivo je určeno pro výživu přežvýkavců.

 • Mačkané obilí v krmné dávce dojnic zvyšuje mléčnou užitkovost až o 0,5 litru na jednu dojnici/den.
 • Z kvalitně pomačkaného zrna přejde do výkalů pouhých 5 % živin.
 • Díky nízkému poměru povrchu částic k jejich hmotnost dochází k žádoucímu využití živin enzymatickým tráveními až v tzv. postruminální části zažívacího traktu.
 • Díky delšímu dráždění mechanoreceptorů se zlepšuje peristaltika zažívacího traktu.
 • U telat dochází k intenzivnějšímu rozvoji předžaludků, čímž se u dospělých zvířat zvyšuje schopnost příjmu sušiny.
   

SG série - Drtiče granulí

Drtiče granulí se nejčastěji používají u směsí pro drůbež, a to zejména v kategorii kuřat. Na granulačním lisu se použijí matrice s většími otvory a k požadované struktuře granulí se dospěje následným podrcením větších granulí. Tím dochází i k úspoře elektrické energie.

 • Velikost částic lze přesně a jednoduše nastavit.
 • Vzniká jen minimální prachový odrol. 

SR série - Drtiče řepkového semene

Stroje k drcení řepkového semene a jeho následného použití do krmných směsí. Rychlá návratnost investice vzniká vyřazením nebo snížením tukování, resp. náhradou řepkových pokrutin v krmných směsích.

Drtiče jsou využívány také v lisovnách olejů k předdrcení řepkového semene před lisováním. 

 • Nedochází k zalepování stroje.
 • Úplná eliminace výskytu celých semen svízele.
 • Zbytky nepodrceného semene se pohybují v rozmezí jen 0,2–1,5 %.
 • Zvýšení výtěžnosti při lisování olejů až o 5 %.

MS série - Válcové mačkače sladu

Mačkač zrna se speciálně drážkovanými válci na mačkání sladu. Strukturu výsledného produktu lze velmi citlivě přizpůsobit.

 • Vyhovuje široké škále požadavků na zrnitost sladu.
 • Na  přání lze vyrobit válcový mačkač sladu s výkonností až 10 t/h.

Míchačky sypkých hmot

Dvourotorové horizontální míchačky MIXER H slouží k rychlému a účinnému promísení složek nejrůznějších druhů a forem sypkých hmot v řadě zpracovatelských odvětví. 
Stroje se používají nejen pro biologické materiály, ale i pro neorganické suroviny.

 • Přesnost mísicího zařízení je vyšší než 1 : 10 000.
 • Mísení pomocí dvou protisměrně jdoucích spirál na dvou rotorech.
 • Start stroje i při naplněné komoře.
 • Možnost odvažování všech komponentů na jedné tenzometrické váze.
 • Unifikace s válcovými stroji ROmiLL.
 • Základ kompaktní a variabilní výrobny krmných směsí.
 • Nízká stavební výška.
 • Nerezová varianta.
 • Možnost výroby i menších variant zařízení.

Máte otázku?

Denisa Vopálková

Máte zájem o naše produkty nebo potřebujete více informací?

Kontakt