Válcové mačkače

Válcové mačkače upravují zrno působením tlaku mezi dvěma válci, které se otáčí stejnou obvodovou rychlostí. Záměrem při zpracování krmiva mačkáním je přetvořit obilku v soudržnou vločku. Její celistvost je přitom významně ovlivněna vlhkostí zpracovávané suroviny.  Po konzultaci s námi je možné volit ze dvou povrchových úprav pracovních válců. Mačkané krmivo je určeno pro výživu přežvýkavců.

  • Mačkané obilí v krmné dávce dojnic zvyšuje mléčnou užitkovost až o 0,5 litru na jednu dojnici/den.
  • Z kvalitně pomačkaného zrna přejde do výkalů pouhých 5 % živin.
  • Díky nízkému poměru povrchu částic k jejich hmotnost dochází k žádoucímu využití živin enzymatickým tráveními až v tzv. postruminální části zažívacího traktu.
  • Díky delšímu dráždění mechanoreceptorů se zlepšuje peristaltika zažívacího traktu.
  • U telat dochází k intenzivnějšímu rozvoji předžaludků, čímž se u dospělých zvířat zvyšuje schopnost příjmu sušiny.
     

Máte zájem o naše produkty nebo potřebujete více informací?

Kontakt